Zmiana w realizacji e-zleceń na wyroby medyczne i ich naprawy

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie nastąpiła ważna zmiana w zakresie realizacji e-zleceń na wyroby medyczne i ich naprawy.

Każdy z Waszych pacjentów ma teraz możliwość sprawdzenia informacji w Internetowym Koncie Pacjenta.

Wyroby medyczne, takie jak aparaty słuchowe, soczewki okularowe, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, materace przeciwodleżynowe, laski, kule, pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny, są teraz w zasięgu ich rąk.

Pamiętajcie o swoich prawach:

  • Pacjent ma prawo do refundacji wyrobów medycznych zgodnie z określonymi limitami.
  • Zlecenia na wyroby medyczne (z wyłączeniem wyrobów comiesięcznych) są ważne przez

12 miesięcy od dnia wypisania. To oznacza, że w tym czasie powinny być zrealizowane.

Jak znaleźć swoje e-zlecenia?

  • Pacjent otrzymuje informację o wystawionym e-zleceniu przez wiadomość SMS lub e-mail z 4-cyfrowym kodem.
  • Wszystkie zlecenia znajdują się na indywidualnym Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Apteczka”.

Osoby zainteresowane tematem odsyłamy do poniższego artykułu:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/sprawdz-swoje-wyroby-medyczne