Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 1/13

Wyjmujemy koncentrator tlenu (1), nawilżacz (2), wąsy tlenowe (3), kabel zasilający (4) i instrukcję obsługi (5) z pudełka, w którym zostały dostarczone (zdj.)

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 2/13

Odkręcamy czarną pokrywę nawilżacza (zdj.).

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 3/13

Wlewamy do pojemnika wodę destylowaną (zdj.), np. taką jaką można zakupić na stacji benzynowej do akumulatorów lub inną z jak najmniejszą zawartością minerałów.

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 4/13

Poziom wody w nawilżaczu powinien utrzymywać się pomiędzy dwiema oznaczonymi kreskami – minimum i maksimum (zdj.). Następnie należy założyć i zakręcić pokrywę nawilżacza.

W bieżącej eksploatacji z uwzględnieniem warunków pogodowych jakie występują w Polsce wodę w nawilżaczu zalecamy wymieniać raz w tygodniu. W przypadku wysokiej temperatury otoczenia (np. w upalne dni) zalecamy codzienną wymianę wody. Istnieje wówczas większe zagrożenie pojawienia się w wodzie bakterii lub grzybów.

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 5/13

Do czarnej dyszy wystającej z boku pokrywy nawilżacza podłączamy wąsy tlenowe (zdj.).

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 6/13

Zalany wodą nawilżacz przykręcamy do gwintu znajdującego się we wgłębieniu obudowy, u góry koncentratora tlenu (zdj.). Nawilżacz dokładnie przykręcamy, tak aby był stabilnie przymocowany do obudowy aparatu.

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 7/13

Tak powinien wyglądać koncentrator tlenu z zamontowanym nawilżaczem i podłączonymi do niego wąsami tlenowymi (zdj.).

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 8/13

Podłączamy koncentrator tlenu do gniazdka elektrycznego za pomocą dostarczonego wraz z aparatem kabla sieciowego (zdj.).

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 9/13

Włączamy aparat za pomocą czarnego przycisku O/I znajdującego się na obudowie po prawej stronie obok regulatora przepływu tlenu (zdj.).

Aparat przeznaczony jest do pracy ciągłej, ale ze względu na zużycie energii oraz uwzględniając zalecenia lekarza wyłączamy go kiedy nie jest wykorzystywany.

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 10/13

Przy włączeniu zapalają się cztery diody na pulpicie aparatu (zdj.) oraz słychać głośny sygnał dźwiękowy.

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 11/13

Po ok. 2 s. sygnał dźwiękowy ustaje oraz gasną dwie środkowe diody. Pozostają dwie palące się diody na zielono (zdj.). Dioda znajdująca się bliżej regulatora tlenu informuje nas o tym, że aparat jest włączony, a druga, że koncentrator podaje tlen o prawidłowej koncentracji.

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 12/13

Ustawiamy prawidłowy przepływ tlenu* na minutę za pomocą pokrętła znajdującego się powyżej regulatora tlenu (zdj.). Przepływ ustawiamy obracając pokrętło. Podczas obracania pokrętła w regulatorze przepływu tlenu przesuwa się plastikowa kulka, wskazująca aktualny przepływ tlenu na minutę.

*Informacje o wielkości przepływu tlenu oraz czasie w jakim pacjent powinien korzystać z aparatu w ciągu doby uzyskujemy u lekarza zlecającego korzystanie z koncentratora tlenu. Dopóki nie uzyskamy takiej informacji od lekarza zalecamy, aby aparat ustawić na przepływie 1,5 l/min.

Pierwsze kroki po otrzymaniu koncentratora tlenu - krok 13/13

Raz w tygodniu zalecamy wytrzepać z kurzu zewnętrzny filtr powietrza (zdj.)