Dziś przekazano do konsultacji projekt zarządzenia – Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020.

Jak podaje NFZ: „Niniejszy projekt zarządzenia ma na celu umożliwienie realizacji świadczeń i ich finansowanie z Funduszu Solidarnościowego oraz zgodnie z wytycznymi określonymi przez Radę Ministrów dla osób niepełnosprawnych. Celem programu rządowego jest osiągnięcie optymalnego poziomu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku fizycznym, społecznym i gospodarczym oraz utrzymanie go na możliwie stałym poziomie dzięki działaniom z zakresu rehabilitacji leczniczej ”

Źródło: www.nfz.gov.pl