Od 01.08.2020 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pielęgniarki, zależnie od posiadanych uprawnień zawodowych będą mogły wystawiać między innymi zlecenia na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki). Wprowadzenie tej regulacji ma na celu usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a przede wszystkim ułatwienie świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2020 r.

Źródło: www.nipip.pl