Jak informuje w komunikacie rzecznik prasowy NFZ  Andrzej Troszyński nowy sposób realizacji zleceń na wyroby medyczne nie będzie obarczony dodatkową biurokracją.

 

” (…) Nie jest prawdą, że wypisywanie zlecenia na wyroby medyczne według nowego wzoru zajmie lekarzowi ?nawet 20 minut?. Tak jak do tej pory, lekarz wypełnia jedynie dwie pierwsze strony, które zawierają te same informacje co dotychczas. Jedyną zmianą jest informacja o dodatkowych uprawnieniach pacjenta, o ile takie posiada.

Następne strony wypełniają kolejno OW NFZ oraz świadczeniodawcy realizujący zlecenie poprzez pobranie danych z systemu NFZ na podstawie numeru zlecenia i PESEL pacjenta. Dzięki informatyzacji cały proces charakteryzuje na kolejnych etapach automatyzacja wprowadzania danych.

Pilotaż, mający na celu sprawdzenie poprawności działania pełnego procesu obsługi zlecenia, rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja br., a jego istotną częścią będą szkolenia dla podmiotów biorących w nim udział. W zależności od wyników pilotażu planuje się, że od 1 lipca z systemu potwierdzania zleceń drogą elektroniczną będą korzystać wszystkie podmioty realizujące zlecenie na wyroby medyczne. (…)”

 

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/dla-mediow/komunikaty/