Od 1 lipca 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy określające zakres stosowania stawek podatku VAT. Wraz z wejściem nowych przepisów zmieniają się również symbole statystyczne stosowane do celów naliczania podatku VAT. Dotychczas obowiązywały symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r, od 1 lipca do towarów będą miały natomiast zastosowanie symbole tzw. nomenklatury scalonej CN, zaś do usług PKUiW 2015.

Więcej możesz o tym przeczytać tutaj:
https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/matryca-stawek-vat/

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

 

W asortymencie oferowanym przez REHA FUND stawki VAT nie ulegają zmianie.