Przedstawiciele firmy Reha Fund mieli zaszczyt uczestniczyć w konferencji “Ścieżka Pacjenta w Polskim Systemie Ochrony Zdrowia”, zorganizowanej przez Izbę POLMED. Wydarzenie odbyło się 10 czerwca 2024 roku w Hotelu Regent w Warszawie.

Konferencja była podzielona na trzy panele:

  1. Diagnoza: Omówiono rolę diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia.
  2. Leczenie: Skupiono się na innowacyjnych technologiach, takich jak rozwiązania robotyczne i digitalowe, oraz ich dostępności dla pacjentów.
  3. Rehabilitacja: Dyskutowano na temat wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia pacjentów.

Dziękujemy Izbie POLMED za organizację tego ważnego wydarzenia oraz wszystkim prelegentom za cenne wystąpienia i dzielenie się swoją wiedzą na temat ścieżki pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia.